Veilig werken op vluchtstroken

Deze machine is door Herder ontwikkelt om te kunnen werken op vluchtstroken met minimale verkeers- maatregelen.