Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen:

Als producent heeft Herder een maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier te ondernemen. Dit geldt voor de mensen waar wij mee werken, de materialen die we gebruiken en de machines die we ontwikkelen.

bee-on-yellow-flowers-2021-08-26-15-42-37-utc.jpg

Ecologisch berm en sloot beheer:

Herder biedt u een aantal duurzame oplossingen om op een ecologisch verantwoorde manier maaien die worden onderschreven door o.a. waterschappen en vakgerelateerde organisaties. 

 • Ecochopper
 • Maaikorf in combinatie met Fish Protector
 • Ecologische maaier
Fish Protector
 • Door korte lichtflitsen worden vissen gealarmeerd
 • Door de schrikreactie op het licht zullen vissen vluchten
 • Het mee scheppen van vissen wordt substantieel verminderd
Meer informatie
Ecochopper
 • Geen zuigende werking waardoor zaden en insecten op de grond blijven
 • Geen tot weinig zand en zwerfafval in het maaisel;
 • Maaien en hakselen in een werkgang;
Meer informatie

Duurzame innovatie:

Door onze machines zo te ontwikkelen die voorzien in de huidige en toekomstige problematiek van duurzaam berm- en wateronderhoud, voorziet Herder in oplossingen die bijdragen aan een gezondere wereld voor ons allemaal. 

yellow-dandelion-flower-2021-08-26-16-23-15-utc.jpg

Verantwoord ondernemen:

Herder respecteert haar mensen en omgeving en streeft naar een bedrijfsvoering met oog voor mens en natuur. Bedrijfsprocessen worden continue geanalyseerd en verbeterd waarbij verantwoord ondernemen in een hoog vaandel staat. 

Zo is in de productiefaciliteit van Herder onlangs het energieverbruik geoptimaliseerd door het verwarmingssysteem in de fabriek te veranderen, het magazijn verlichtingssysteem te upgraden naar LED en de isolatie van de faciliteit te verbeteren om de verwarmings- en koelingsbehoeften te verminderen.

Tips voor het verantwoord verwijderen van vegetatie in sloten en waterwegen:

mowing-bucket.png

 1. Bij voorkeur wordt op één kant van het talud niet geschoond.
 2. De maaikorf wordt aan de overzijde van de sloot ingezet en halverwege de sloot of 0,5 m voor het talud omhoog gehaald (het is de bedoeling dat 25 – 75% van de vegetatie blijft staan). Hierdoor kunnen vissen voor de maaikorf wegkomen en worden ze niet tussen de vegetatie geklemd en op de kant gezet. Door het gebruik van de Fish Protector wordt dit effect versterkt.
 3. Bij sloten alleen de watervegetatie (planten) schonen en zo weinig mogelijk bagger meenemen.
 4. Er wordt geadviseerd om elk jaar het talud waar niet geschoond wordt om te wisselen.
 5. Verwerk het resterende plantenmateriaal enige tijd (minimaal 48 uren) later met bijv. de wallenfrees of voer het af.
 6. Dit resterende plantenmateriaal max. 2m uit de insteek in lengte richting leggen, zodat fauna weer terug de sloot in kan.
 7. Zorg dat de sloot op diepte is. Dit kan door de baggerpomp in te zetten.

bron: https://www.livinglabfryslan.frl/biodiversiteit-in-en-rondom-de-sloot/)