Cookie Policy & Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Alamo Group The Netherlands. Alamo Group The Netherlands B.V.  is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerkingen zoals hieronder beschreven.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken over hoe wij persoonsgegevens verwerken kunt u contact met ons opnemen:

Alamo Group The Netherlands
Industrieweg 18
4283 GZ, Giessen
The Netherlands
Mail: AVG@alamo-groupnl.com
Telefoonnummer: +31 (0)183447280

U kunt ook direct contact opnemen met onze Data Compliance Officer door een mail te sturen naar AVG@alamo-groupnl.com.

Inleiding

Wij vinden de geheimhouding en bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In deze Privacyverklaring leggen wij uit wat wij met uw persoonsgegevens doen, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn.

De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.

Herkomst van uw persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, producten, diensten en/of commerciële communicatie van ons ontvangt, verwerken wij de volgende gegevens van jou:

Persoonsgegevens die u aan ons geeft – zoals naam, bedrijfsnaam, contactgegevens inclusief adres(sen), telefoonnummers, emailadressen, fax nummers en BTW nummer. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u dit niet doet kunnen wij in sommige gevallen de gevraagde diensten of producten niet aan u leveren.

Informatie die wij over u verzamelen – wij verzamelen automatisch standaard technische informatie over al onze websitebezoeker door middel van automatische data verzameling tools zoals cookies en andere veel gebruikte technologieën. Zie hiervoor ook de Cookies en Web Beacons onderaan de pagina. Deze tools verzamelen informatie die uw websitebrowser naar onze website toestuurt. Bijvoorbeeld de type browser die u gebruikt, uw voorkeurstaal, hoe lang u op de website bent en vanaf welke website u op onze website terecht bent gekomen. De tools kunnen ook gegevens verzamelen over uw Internet Protocol (“IP”) adres of het klikgedrag op onze website. Deze informatie helpt ons om de functionaliteiten van de website te verbeteren.

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen – wij werken samen met derde partijen zoals onderaannemers voor ondersteuning op het gebied van techniek, betaling, levering, advertenties, analyses, zoekinformatie en kredietinformatie. In de context van deze dienstverlening ontvangen wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens van deze derden over u.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, indien u toestemming heeft gegeven, voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent, of waar dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om contact met u op te nemen of om op uw verzoek te reageren of uw vraag te beantwoorden;
  • Om diensten en producten aan u te kunnen leveren;
  • Voor administratieve doeleinden, inclusief het uitvoeren van statistische analyses;
  • Om uw website bezoek te personaliseren en u te kunnen assisteren wanneer u de website gebruikt;
  • Om de website te verbeteren door ons te helpen begrijpen wie de website gebruikt;
  • Om fraude te bestrijden en te identificeren, en te voldoen aan wettelijke verplichtingen, richtlijnen en gedragscodes; en
  • Om u gericht te informeren over producten en diensten die relevant voor u zijn (zie ook de paragraaf over Marketing hieronder).

Delen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen dienstverleners gebruiken die ons ondersteunen met bijvoorbeeld de techniek van de website of de distributie van producten. Zij dienen in sommige gevallen toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens. Het is deze dienstverleners alleen toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken onder onze verantwoordelijkheid en conform onze instructies.

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen indien dit verplicht is bij wet of regelgeving, om onze rechten en eigendom te bescherming of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen, of indien dit vereist is door adviseurs, opsporende instanties en regelgevende en toezichthoudende instanties.

Om kredietbeslissingen over u te kunnen maken, gebruiken wij kredietbureaus die, waar noodzakelijk, krediet zoekopdrachten verrichten over de directeurs en groot aandeelhouders over uw organisatie. Met zulke agenten kunnen wij ook gegevens delen over uw bedrijfsvoering. Deze informatie zal door andere kredietbureaus voor andere kredietbesluiten worden gebruikt.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen in sommige gevallen worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bijvoorbeeld door onze werknemers die buiten de EER gevestigd zijn. Of door onze dienstverleners als zij (gedeeltelijk) gevestigd zijn buiten de EER. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken om diensten en producten aan u te kunnen leveren, krediet of debiet informatie over de betaling te verwerken of om andere ondersteunende werkzaamheden te verrichten.

In sommige gevallen kunnen we ook geaggregeerde informatie over hoe de website wordt gebruikt doorgeven aan derde partijen die buiten de EEA zijn gevestigd. De informatie die wij in dat geval delen zal echter nooit informatie bevatten die direct of indirect naar u te herleiden is.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik.

Wij bewaren uw persoonsgegevens conform onze Data retentie- en vernietigingsbeleid. Dit is op verzoek op te vragen. In algemene zin bewaren wij uw persoonsgegevens 7 jaar na het laatste contactmoment zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Indien u het niet eens bent met deze bewaartermijn, neem contact met ons middels de contactgegevens bovenaan de pagina.

Uw rechten

Als  u zich in Europa bevindt dan kunt u zich beroepen op de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie, of wissing van uw persoonsgegevens.
  • Het recht op beperking van de verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij (data portabiliteit).

Als uw zich op deze rechten wil beroepen, neem dan contact op met onze Data Compliance Officer door een mail te sturen naar AVG@alamo-groupnl.com.

Indien u van mening bent dat er niet op een juiste manier is omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij onze Data Compliance Officer door een mail te sturen naar AVG@alamo-groupnl.com. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine, soms versleutelde, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer door websites die u hebt bezocht. Met cookies kunnen wij onze websiteverkeer monitoren en de inhoud van onze website aanpassen naar uw voorkeuren. Bijvoorbeeld indien u een bepaalde taalvoorkeur hebt. Dit maakt het makkelijker voor u om de website te bezoeken. We kunnen hiermee ook de website verbeteren. U kunt cookies uitzetten door middel van uw internet browser, maar dit kan de functionaliteiten van de website beperken. Op deze website staat meer informatie over cookie: www.allaboutcookies.org.

Web beacons of clear gifs

Een web beacon, ook wel clear gif genoemd, is een transparant plaatje dat op een website of in een email wordt geplaatst. Het geeft ons informatie over de handelingen van een gebruiker als diegene een email opent die een web beacon of clear gif bevat. We gebruiken een web beacon om email communicatie te monitoren die voor marketingdoeleinden is verstuurd. Hiermee kunnen we de marketing informatie personaliseren en de email gebruiksvriendelijker maken. Hierdoor kunnen onze abonnees relevante communicatie ontvangen en worden de berichten niet als spam aangemerkt. Indien u geen email communicatie wilt ontvangen die een web beacon of clear gif bevat, dan kan je dit uitzetten door in de email “downloaden van afbeeldingen” niet aan te klikken. U kunt ons ook een email sturen met daarin uw verzoek: AVG@alamo-groupnl.com.

Sociale media plug-ins

Onze website maakt gebruik van verschillende sociale media plug-ins, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter (“Social Media Platforms”). Wanneer u het Social Media Platform bezoekt en onze website bezoekt met een Social Media Plugin, kan uw internetbrowser informatie delen met uw Social Media Platform om op die sociale media-pagina bepaalde inhoud te laden. De gegevens die het Social Media Platform ontvangt, kunnen informatie bevatten zoals uw gebruikers-ID, de websites die u bezoekt, de datum en tijd, en andere browser-gerelateerde informatie. Het Social Media Platform kan sommige van deze informatie vastleggen en gebruiken om haar producten en diensten te verbeteren en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens naar derde landen worden doorgegeven, als het Social Media Platform zich (gedeeltelijk) buiten de EER bevindt.

Marketing

Wij kunnen u periodiek per e-mail, post en/of telefoon benaderen over producten, diensten, evenementen en ander nieuws dat interessant kan zijn voor u, tenzij u aangeeft dat u geen marketing of marketingonderzoek communicatie wenst te ontvangen. Indien van toepassing, zullen we u enkel commerciële elektronische berichten versturen indien u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven. Mocht u geen commerciële elektronische berichten meer van willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door middel van de afmeld knop onderaan elke email, of door ons te contacteren via AVG@alamo-groupnl.com.

De specialist in machines

Maaiarmen

Werktuigen bermonderhoud

Werktuigen slootonderhoud

Werktuigen beplantingsonderhoud

Herder One

Stobbenfrezen

Onderhoudsmachines

Gebouwd op ervaring

Waarom Herder?

Herder ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare machines van wereldklasse. Unieke machines die sinds 1947 in Nederland worden geproduceerd en zijn uitgegroeid tot een fenomeen. Herder is wereldwijd het meest verkochte merk in de markt van sloot-, beplantings- en bermonderhoud.

Herder staat voor de hoogste kwaliteit, het beste resultaat, een lange levensduur en ergonomisch verantwoord werken.

 Meer over Herder


Grensverleggend
Kennis & ervaring
Op maat gemaakt

Kom gerust langs voor een adviesgesprek