Werktuigen bermonderhoud

Herder produceert diverse werktuigen voor het onderhouden van bermen.

Zo is de ecologische maaier van Herder speciaal ontwikkeld en bij uitstek geschikt als u gekozen heeft voor een ecologisch maaibeleid. Daarnaast is er een innovatieve ecologische maaier met ingebouwde hakselunit de Ecochopper. Deze maaier biedt diverse voordelen ten opzichte van de traditionele klepelmaaier. 

Met de vangrailmaaier bereikt u letterlijk het meeste en ook met de onkruidborstel gaat u doeltreffend te werk. Door de bevestiging van de stobbenfrezen aan een Herder machine kan vrijwel elke plaats bereikt worden.

De ecomaaier is geschikt voor het onderhouden van ruige begroeiingen zoals sloottaluds en de Herder CR10 is een krachtige en radiografisch bestuurbare werktuigdrager voor professionals in de groene sector.

CR10 werktuigdrager

Ecochopper

Ecologische maaier

Ecomaaier

Vangrailmaaier

Onkruidborstel

Stobbenfrees