Voorwaarden

Metaalunievoorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © Koninklijke Metaalunie

Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden van Herder B.V. te Middelburg gedeponeerd ter bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. © Herder B.V.

Benieuwd naar de mogelijkheden?