Missie en visie

Herder missie

Al meer dan 70 jaar produceren wij Herders die voldoen aan specifieke wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Door de jaren heen hebben wij zo al meer dan 20.000 Herder machines en werktuigen geproduceerd, die wereldwijd ingezet worden onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Herders zijn toegepast in combinatie met nagenoeg alle merken trekkers en grondbewerkingsmachines.

Naast het modificeren van trekkers en andere voertuigen worden wij ook in toenemende mate ingeschakeld om custom made oplossingen te bedenken voor beheervraagstukken voor onze klanten. Dit heeft vooral de laatste jaren geresulteerd in nieuwe toepassingen voor het gebruik van de Herder arm.

We leveren niet meer alleen maaikorven, maar ook grasklepel­maaiers en bijvoorbeeld heggenslagmaaiers. Het werkterrein van Herder is daardoor verlegd van de traditionele waterkant naar het beheer van alle mogelijke ruimten.

Opvallend hierbij is dat de vraag naar het beheer van specifieke werkterreinen steeds groter wordt. Enerzijds is dit te verklaren doordat Herders in nog meer landen worden ingezet en anderzijds door grensverleggende technische toepassingen.

Herder visie

U zult het met ons eens zijn; sloten, wegen, bermen, parken en andere groenvoorzieningen kunnen niet zonder beheer. Beheer verlengt de levensduur en zorgt voor een aantrekkelijk visueel beeld. Aan het beheren van ruimten wordt vandaag de dag steeds hogere eisen gesteld. We hebben het dan over kosten, kwaliteit en uiteraard over duurzaamheid. Wat je doet, is minstens zo belangrijk als hoe je het doet.

Binnen onze visie is beheren een kwestie van beheersen. Beheersen begint natuurlijk met vakmanschap en kennis van zaken. Maar beheersen betekent ook een goed beeld hebben bij investeringen en opbrengsten. Met beheersen bedoelen wij bovendien streven naar duurzame en verantwoorde oplossingen, voor mens en natuur.

Gebruikers kunnen daardoor ergonomisch werken zonder om te kijken en omdat zij het maximale overzicht hebben kunnen ze beter presteren en veiliger werken. Voor de natuur maken wij continu gebruik van nieuwe toepassingen waardoor ecologisch verantwoord beheer mogelijk is. Een mooi voorbeeld hiervan is de ecologische maaier die zo geconstrueerd is dat kleine dieren en planten tijdens het maaien ontzien worden en waarmee u dus ook voldoet aan de flora- en fauna wetgeving.

‘Beheren is beheersen’ is hoe wij naar de wereld kijken en vanuit deze visie ontwikkelen wij tools waarmee professionals dit kunnen realiseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden?